Strategia UE Wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej

 

 

Komisja Europejska, mając na uwadze różnice poziomów gospodarki wodnej w poszczególnych państwach członkowskich, postanowiła wspomóc proces wdrażania RDW i wspólnie z państwami członkowskimi opracowała „Wspólną strategię wdrażania RDW” (CIS – Common Implementation Strategy). Celem tej strategii jest wspieranie wdrażania Dyrektywy poprzez opracowanie przewodników metodycznych tzw. guidance documents, które w sposób spójny i zrozumiały mają opisywać i precyzować kluczowe zagadnienia RDW.

W opracowaniu wspomnianych przewodników uczestniczyli eksperci z wielu krajów członkowskich. Poszczególne tematy zostały przygotowane przez odpowiednie grupy robocze.

Państwa członkowskie w trakcie opracowywania własnych strategii korzystają z dostępnych przewodników metodycznych. Przewodniki te mają ogromne znaczenie dla dorzeczy międzynarodowych, dla których stanowią jednolitą bazę wyjściową dla koniecznej i pożądanej koordynacji działań planowanych i realizowanych na wspólnym terenie dorzeczy.

 

Guidance documents


Do roku 2004 zostały opracowane guidance documents dotyczące następujących zakresów tematycznych:

 • identyfikacji jednolitych części wód
 • wody i ekonomii
 • analizy presji i oddziaływań
 • silnie zmienionych i sztucznych jednolitych części wód
 • oceny ekologicznej wód przybrzeżnych i przejściowych
 • interkalibracji – wyboru punktów pomiarowych i procedur
 • monitoringu
 • geograficznych Systemów Informacyjnych – GIS
 • współpracy ze społeczeństwem
 • oceny ekologicznej rzeki i jezior
 • procesu planowania
 • terenów podmokłych

 

Zlewnie pilotowe


Komisja Europejska sprawdza słuszność i rzeczywistą możliwość wykorzystania guidance documents w tzw. zlewniach pilotowych. W roku 2004 istniało 15 zlewni pilotowych. Ilość ta nie musi być jednak ostateczna, podobnie jak ilość guidance documents.
 

Na obszarze wspomnianych zlewni z wyprzedzeniem i w realnych warunkach testowane są wybrane guidance documents.
 

Wyniki prac projektu przekazywane są Komisji Europejskiej, która poddaje je ocenie i, jeśli uzna to za stosowne, wpisuje zdobyte doświadczenia do testowanych guidance documents. W ten sposób zdobyte doświadczenia wykorzystywane są we wszystkich obszarach dorzeczy o podobnej problematyce wodnogospodarczej.

W obrębie dorzecza Odry realizowany jest międzynarodowy Projekt Pilotowy Zlewni Nysy Łużyckiej, który testuje przewodniki (guidance documents) dotyczące:

 • analizy presji i oddziaływań,
 • ustalenia warunków referencyjnych i granic klas stanu ekologicznego dla wód powierzchniowych,
 • monitoringu.