Konkurs plastyczny "Rzeka w oczach dziecka"

Konkurs plastyczny 2010
"Rzeka w oczach dziecka"

 

 

W dniu 31 maja 2010 r., w siedzibie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, przeprowadzono finał konkursu plastycznego „Rzeka w oczach dziecka” adresowanego do uczniów klas IV losowo wybranych szkół podstawowych z województwa dolnośląskiego.
 

Oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa w składzie:

 

Przewodniczący:

  • Marcin Moderski

Członkowie:

  • Monika Moderska
  • Marta Bociarska
  • Aldona Kozar
  • Marzena Kurtz-Drzazga

 

Podczas oceniania prac jury wzięło pod uwagę następujące kryteria:
 

  • poprawność merytoryczną, zgodną z tytułem konkursu,
  • oryginalność,
  • pomysłowość,
  • estetykę wykonanej pracy.

 

Ocenie poddane zostało 200 nadesłanych prac plastycznych. Zgodnie z założeniem Komisja wybrała 12 najlepszych prac, które będą wykorzystane w materiałach reklamowych MKOOpZ. Dziewięciu pracom przyznane zostało wyróżnienie. Dodatkowo wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody książkowe.
Dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla laureatów oraz wyróżnionych osób, zostaną wręczone przez Dyrektora MKOOpZ w siedzibie Sekretariatu MKOOpZ we Wrocławiu, w dniu 21 września 2010.

MKOOpZ składa serdeczne podziękowania nauczycielom za pełną zaangażowania pracę z wychowankami związaną z udziałem w niniejszym konkursie oraz ma nadzieję, na dalszą współpracę ze szkołami.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia prac nagrodzonych osób oraz nazwę szkoły, z której uczestnik został zgłoszony.
 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 


Laureaci:

Marcin Ławniczak, SP Żmigród

Klaudia Szulc, SP Pęgów

Katarzyna Łukaszewska, SP Żmigród

Michał Basiura, SP Ratowice

Aleksandra Gerszendorf, SP Pęgów

Aleksandra Kłys, SP Pęgów

Mateusz Klucznik, SP Czernica

Karol Cieślawski, SP Kiełczów

 

Apolonia Miążek, SP Pęgów

Marta Kwiatkowska, SP Wrocław nr 12

Julia Smolnicka, SP Wrocław nr 12

Damian Zielonka, SP Czernica


Wyróżnienia:

Luiza Kowalska, SP Pęgów

Zuzanna Sawicka, SP Kiełczów


Dominik Sokołowski, SP Żmigród


Klaudia Pawlak, SP Czernica


Magda Nowak, SP Żmigród


Marcin Hermanowski, SP Kiełczów


Mateusz Bajorek, SP Czernica


Wiktoria Bednarska, SP Kiełczów


Marta Zmitrowicz-Ostrowska, SP Czernica


Ostatnia aktualizacja: 2010.06.18