Wdrażanie Dyrektyw UE

Krajowe rapoty

 

 

Projekty drugiej aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry:

 

Projekt drugiej aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami (PL)

 

https://apgw.gov.pl/pl/konsultacje

 

Projekt drugiej aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami (DE)

 

http://kfge-oder.de/kfge-oder/de/service/anhoerungsdokumente/anhoerung-2021-2027/

 

Projekt drugiej aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami (CZ)

 

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/x3-planovaci-obdobi/

 

 

 

Aktualizacja Planów Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry:

 

Plan Gospodarowania Wodami (PL)

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1967/1

 

Plan Gospodarowania Wodami (DE)

 

https://www.wasserblick.net/servlet/is/156167/

 


Ostatnia aktualizacja: 2016.01.18