Grupy Robocze

Członkowie G2

 

 

L.p.

Nazwisko

Imię

Funkcja

Strona Umowy

Instytucja

1

Żurawski

Robert

przewodniczący GR

Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

2 Seliga-Piórkowska Aleksandra rzecznik delegacji polskiej Polska Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa
3 Mesjasz Monika członek GR Polska Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
4 Marszał Iwona członek GR Polska Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
5 Rybus Ilona członek GR Polska Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

6

Štěpánková

Pavla

rzecznik delegacji czeskiej

Republika Czeska

Výzkumný ústav vodohospodářský, v.v.i., Brno

7

Kosík

Ondřej

członek GR

Republika Czeska

Český hydrometeorologický ústav, Ostrava

8

Přikrylová

Ivana

członek GR

Republika Czeska

Povodí Odry, Ostrava

9

Skořepa

Jiří

członek GR

Republika Czeska Povodí Labe s.p., Hradec Králové

10

Ebner von Eschenbach

Anna-
Dorothea

rzecznik delegacji niemieckiej

Niemcy

Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz

11

Wundrak

Peter

członek GR

Niemcy

Landestalsperren-verwaltung des Freistaates Sachsen

12

 Dreibrodt

Janek

członek GR

Niemcy

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg

13

Henneberg Simon

członek GR

Niemcy

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg


Ostatnia aktualizacja: 2021.06.15