Grupy Robocze

Członkowie G1

 

 

 

L.p. Nazwisko Imię Funkcja Strona Umowy Instytucja

1

Tejkalová

Jana

rzecznik delegacji czeskiej

Republika Czeska

Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha

2

Durčák

Martin

członek GR

Republika Czeska

Výzkumny ústav vodohospodářský, T.G.M., v.v.i., Ostrava

3

Pavlas

Lukáš

członek GR

Republika Czeska

Povodí Odry s.p., Ostrava

4

Gremlica

Tomáš

członek GR

Republika Czeska

Ministerstvo zemědělství ČR, Praha

5

Skořepa

Jiří

członek GR Republika Czeska Povodí Labe s.p., Hradec Králové
6 Gruszecki Przemysław przewodniczący GR

Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

7 Bogucka-Szymalska Małgorzata

rzecznik delegacji polskiej

Polska

Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa
8 Błaszczyk Rafał członek GR

Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

9

Jagodziński

Radosław

członek GR

Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

10

Patkowska

Danuta

członek GR

Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

11

rzecznik delegacji niemieckiej

Niemcy

12

Hüsing

Volker

członek GR

Niemcy

Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz

13

Schütte

Bettine

członek GR

Niemcy

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin

14

Mühlberg

Andreas

członek GR

Niemcy

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg

15

Dreibrodt

Janek

członek GR

Niemcy

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg

16

Garack

Stephan

członek GR

Niemcy

Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft, Dresden


Ostatnia aktualizacja: 2022.05.30