G5 Zarządzanie danymi

Mandat G5

 

 

MANDAT
Grupa Robocza „Zarządzanie danymi” (G5)

 

 1. Zarządzanie danymi na potrzeby MKOOpZ, w zakresie:
 • gromadzenia, utrzymania, aktualizacji i udostępniania danych istotnych dla pracy MKOOpZ,
   
 • opracowywania i wdrażania założeń koncepcyjnych dotyczących rozwoju zbioru danych MKOOpZ oraz niezbędnych narzędzi,
   
 • opracowywania i wdrażania założeń koncepcyjnych dotyczących spójnego przedstawiania i publikowania informacji o działalności Komisji i wyników jej prac na stronie internetowej MKOOpZ, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości rozwoju GeoPortalu.
   
 1. Współpraca z grupami i podgrupami MKOOpZ w zakresie:
 • analizy i wizualizacji danych niezbędnych do realizacji zadań będących w gestii grup i podgrup roboczych MKOOpZ, zwłaszcza w odniesieniu do prac wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej,
   
 • wykorzystania GIS w prowadzonych pracach,
   
 • doradztwa w kwestiach technicznych dotyczących udostępniania informacji o działalności i produktach grup i podgrup roboczych MKOOpZ.
   
 1. Na wniosek grup i podgrup roboczych MKOOpZ opracowywanie raportów, koncepcji, harmonogramów i stanowisk dotyczących realizacji zadań zlecanych G5 przez te grupy; przedkładanie sprawozdań z realizacji ww. zadań.
   
 2. Koordynacja prac Specjalisty ds. GIS w Sekretariacie MKOOpZ związanych z zadaniami G5.

 


Ostatnia aktualizacja: 2016.06.27