Grupy Robocze

Mandat G4

 

 

MANDAT
Grupa Robocza „Zagadnienia prawne“ (G4)

 

Grupa Robocza będzie działała wyłącznie na podstawie konkretnych zleceń Komisji, Przewodniczących Delegacji lub Przewodniczącego Komisji dotyczących następujących zakresów:
 

  1. Interpretacja Umowy i Regulaminu oraz ewentualnych dodatkowych postanowień uchwalonych przez Komisję.
     
  2. Dalsze prace nad Regulaminem; opracowywanie uzupełniających regulacji (np. zasady budżetowania, statut osobowy).
     
  3. Wyjaśnianie kwestii proceduralnych.
     
  4. Organizacja Komisji.

Ostatnia aktualizacja: 2008.12.01