Grupy Robocze

Mandat G3

 

 

MANDAT
Grupa Robocza „Zanieczyszczenia awaryjne“ (G3)

 

 1. Regularne uaktualnianie Międzynarodowego Planu Ostrzegawczo-Alarmowego oraz organizowanie jego sprawdzania i ćwiczeń.
   
 2. Regularne uaktualnienie Międzynarodowego Planu Awaryjnego oraz organizowanie jego sprawdzenia i ćwiczeń.
   
 3. Uzupełnianie i regularne aktualizowanie listy potencjalnych źródeł zanieczyszczeń awaryjnych (zawierającej miejsca skażone i/lub stare wysypiska w potencjalnej strefie zalewowej).
   
 4. Opracowywanie wytycznych dot. działań zapobiegawczych w celu zmniejszenia ryzyka i wpływu nadzwyczajnych zanieczyszczeń wody przy uwzględnieniu istniejących przedsięwzięć krajowych.
   
 5. Inicjowanie wymiany doświadczeń pomiędzy G3 MKOOpZ a podobnymi grupami roboczymi innych komisji, m.in. poprzez organizowanie seminariów, ćwiczeń awaryjnych oraz wymianę materiałów.
   
 6. Współudział Grupy G3 we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w aspekcie zanieczyszczeń nadzwyczajnych w dorzeczu Odry.

 


Ostatnia aktualizacja: 2016.02.08